Palume tagasisidet

Selleks, et saaksime teenuse parendamisel arvesse võtta kasutajate tagasisidet, palume Teil anda hinnang oma e-teenuse kasutamise kogemusele.Palun hinnake üldist rahulolu RIK failivahetuse keskkonnaga skaalal 0-5, kus 0 tähistab väga rahulolematut ja 5 tähistab väga rahulolevat.
0
1
2
3
4
5
Palun põhjendage oma hinnangut, mis võiks Teie arvates paremini olla või mida pidasite positiivseks.