Palume tagasisidet

Teie arvamus on meie teenuste ja toodete arendamiseks väga oluline. Palume Teid leida aega ja täita allolev küsimustik Statistikaameti andmebaasi kohta.

1. Palun hinnake, kas andmebaasist saadud info vastab teie vajadusele?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Kas saadud info on teie meelest usaldusväärne?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Mis valdkonna statistikat kasutate kõige sagedamini? Märkige kuni kolm.
4. Kuidas hindate oma rahulolu Statistikaametiga?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Palun põhjendage oma hinnanguid.