Klientide tagasisided


12

Väga hästi korraldatud konverents. Esinejate ja teemade valik oli hästi läbi mõeldud ja struktureeritud.

Kiidetud 12.11.2012 14:50:23

Vaja on näha ja kuulda oma kastist väljaspool toimuvat.

Kiidetud 12.11.2012 10:11:27

Ma ei ole IT valdkonna inimene või õigem oleks õelda, et ma ei tööta IT valdkonnas, kuid see pole ka päris õige, tegelen kujundamisega ja seda tehakse ju tänapäeval arvutis, samuti nagu vastatakse kirjadele, suheldakse Skypes või Facebookis, makstakse arveid, ostetakse ja müüakse, hääletatakse jne. Nimekiri on pikk, tänapäeval on pea iga inimene IT valdkonnaga paratamatult seotud. Seega on õigem öelda, et ma ei ole ilmselt see sihtgrupp kellele, Teie konverents on suunatud. Olen sattunud kahele ITL konverentsile tänu tööle, - rekvisiidid ja lavakujundus, kuid pean tunnistama, et sõnavõtud on tõesti huvitavad, päevakajalised ja kaasahaaravad. Kindlastii soovitaksin konverentse oma sõbrale, tuttavale, kolleegile eriti kui ta töötab IT valdkonnas.

Kiidetud 11.11.2012 0:30:31

Eestis on vaja sellist sektoripõhist üritust!

Kiidetud 07.11.2012 10:43:50

Väga lahedaid mõtteid sai, see et IT tipud tulevad ühte kohta kokku annab tulemuseks ikka palju häid mõtteid.

Kiidetud 07.11.2012 2:41:34

Hea kokkuvõttev üritus IT maailmas, suunab suurelt mõtlema.

Kiidetud 06.11.2012 11:58:07

Väga hea konverents, põhjalikud teemakäsitlused, üldjoontes väga huvitavad ettekanded ja esinejad. Oodatust nõrgemaks lüliks jäid väliskõnelejad.

Kiidetud 06.11.2012 11:29:08

Loengud olid huvitavad ja informeerivad.

Kiidetud 06.11.2012 11:28:33

Inspiratsiooniks igapäevatööde vahel

Kiidetud 03.11.2011 13:09:47

Konverentsid lähevad aasta-aastalt paremaks. Seekordne teemavalik õnnestus, pelgalt tehnilisest valdkonnast jõudis arutelu üldinimlike filosoofiliste mõtisklusteni.

Kiidetud 03.11.2011 10:41:00
12