Klientide tagasisided


Hooldustehnikute tase on väga hea, osatakse alati leida lahendus võimalikele probleemidele

Kiidetud 17.10.2012 17:00:09

Sõbralikud inimesed ja valmis lahendused. Kiidan!

Kiidetud 17.10.2012 16:12:42