Klientide tagasisided


12345678910...

Kõik mis lubatud, saab ka tehtud.

Kiidetud 10.05.2022 10:51:50

Kindel, vajalik, asjakohane

Kiidetud 04.05.2022 18:40:24

Koolitus oli lastepärane, mõistetav meie lastele.

Kiidetud 22.05.2019 18:30:53

Mul ei ole olnud küll varasemaid kogemusi Päästeametiga, aga see meeskond tegutses väga kiiresti ja operatiivselt ning igati mind toetavalt, luues kõigiti usaldusliku õhkkonna.

Kiidetud 21.05.2019 11:14:29

Väga pühendunud ja profesionaalsed töötajad on Nõmme Päästekomandos. TSG 3. a klass sai olla osaliseks ühele õpetlikule koolipäevale

Kiidetud 18.05.2019 21:51:29

Приехали быстро, было видно, что ребята ответственные.

Kiidetud 16.05.2019 11:50:29

Reageeriti väga kiirest, oldi konkreetsed ja igale küsimusele oli vastus olemas.

Kiidetud 15.05.2019 17:02:51

Tartu Hiie Kooli 4.B ja 3.b kl. õpilased(kokku 27 õpilast) koos klassij. ja huvijuhiga külastasid 15.mail Tartu päästekomando kesklinna komandot. Toimus ohutusalane koolitusprogramm "Päästjatel külas". Kõik päästjad olid koolitusse kaasatud. Tegime 3 gruppi, kes liikusid ühest kohast teise. Meile näidati päästeauto varustust, tehnikat; räägiti suitsuandurist jt.tähtsatest asjadest seintel. Lapsed harjutasid tuletekiga kustutamist. Nad teavad nüüd, kuidas võõrast hoonest väljuda, milliseid nooli vaadata. Eriti õpetlik oli tuba, kuhu olid tekitatud reaalselt ohtlikud olukorrad(küttepuud kamina ees, suitsetav mees ajalehega, katkised pistikud, küünal jne.). Sõna evakuatsiooni peame koolis õpilastele rohkem lahti seletama. Õpilased mängisid lauamängu, kuhu tuleb õigesti panna suitsuandur. Tänaseid tööl olnud mehi tuleb kindlasti tänada. Kõik olid "õpetajateks" loodud. Neil oli entusiasmi ja silmis sära, et lastele teadmisi jagada.

Kiidetud 15.05.2019 14:26:21

Väga sõbralik, tore vastuvõtt! Mitmekülgsed ja huvitavad, igati õpetlikud tegevused lastele, Võitsite igati meie usalduse! SUUR TÄNU!

Kiidetud 13.05.2019 20:05:58

Kõik vajalikud juhendid olid informatiivsed ning selged. Pole vähimatki põhjust mitte usaldada oma ala spetsialiste.

Kiidetud 10.05.2019 11:37:56
12345678910...